Història

En els seus orígens, els constructors eren coneguts com a mestres de cases i ja fa 700 anys que podem assegurar que, a la ciutat de Manresa i el Bages, han romàs organitzats sota la nomenclatura inicial d’una confraria i han acabat anomenant-se Gremi.

Sabem que els constructors del segle XIV no tan sols fundaren una confraria, que regulà l’ofici dels mestres de cases, dels mestres de pedra i també dels moliners, sinó que també s’implicaren col.lectivament i individualment en el naixement i desenvolupament cultural, econòmic, polític i social de la ciutat de Manresa i del territori del Bages. Alguns dels seus màxims exponents els descobrim implicats en el funcionament de la ciutat i el desenvolupament incipient del consistori manresà.

Alhora, el seu esforç d’agrupació i de gestió interna va esdevenir la base i punt de partida per al model gremial d’altres oficis i ciutats del territori català.

En un principi el gremi no era res més que una secció econòmica sectorial del sindicat de la construcció, però a Manresa el gremi es va reconstituir l’any 1946 segons consta en el llibre d’actes de 1987, en el qual es pot llegir “teniendo en cuenta que en el año 1946 se constituyó nuevamente el Gremio”. En aquells moments tots els gremis es reunien en un local del Passeig de Pere III, davant del teatre Kursaal.

L’11 de juliol de 1977 s’aprovaren els estatuts del Gremi de Constructors d’Obres de Manresa i Comarca en el nou domicili social instal.lat a l’entresòl del número 62 de la carretera de Vic de la ciutat de Manresa.

El dia 2 d’abril de 1990 en Assemblea Extraordinària es va acordar la compra d’un nou local per al Gremi a l’entresòl del número 8 del carrer Dos de Maig, on actualment encara avui hi ha la seva seu social.