Gremi de Constructors d’Obres de Manresa i Comarques

El Gremi de Constructors d’Obres de Manresa i Comarques és una associació empresarial del sector de la construcció, en l’àmbit de Manresa i Comarques, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i total autonomia per al compliment de les seves finalitats amb capacitat, entre altres, per comparèixer davant qualsevol autoritat, organisme o jurisdicció i exercir les corresponents accions i drets.

LA NOSTRA FILOSOFIA

El Gremi representa tots els seus afiliats, autònoms, Pimes, diferents empreses del sector de la construcció, intervenint en les relacions laborals, contribuint a la defensa i promoció dels seus interessos professionals, laborals, econòmics, socials i col.lectius que li són propis.

SERVEIS

Oferim un servei personalitzat i al dia en temes especials i ordinaris del nostre sector

AGREMIATS

Aquí trobaràs la rel.lació de tots els agremiats CONSULTA