Què Oferim? Els nostres serveis

  • Un servei personalitzat i al dia en temes especials i ordinaris del nostre sector.
  • Un 5% de descompte en l’abocament de residus a la Gestora de Runes del Bages.
  • Un 5% de descompte en la compra d’àrids a l’empresa Reciclàrids, S.L.
  • Cursos de formació gratuïts.
  • Venda d’impresos.
  • Accés individualitzat al web del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques.
  • Butlletins electrònics.
  • Assessorament Civil/Mercantil; Administratiu; Jurídic/Laboral; Fiscal; Internacional; Instal.lacions; Tècnic; Penal (a través del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques ofert per personal especialitzat i professional).
  • Servei de Prevenció i Seguretat (a través del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques).
  • Avantatges diversos provinents de convenis signats amb diferents empreses i organismes.