Què fem - La nostra filosofia

El Gremi representa tots els seus afiliats, autònoms, Pimes, diferents empreses del sector de la construcció, intervenint en les relacions laborals, contribuint a la defensa i promoció dels seus interessos professionals, laborals, econòmics, socials i col.lectius que li són propis.

El Gremi es reuneix trimestralment amb tot els Gremis Comarcals, mensualment amb el Gremi de Barcelona i Comarques i anualment amb altres Gremis multisectorials.

Mensualment, es reuneix la Junta Directiva al nostre local social que, prèvia convocatòria i Ordre del dia adreçada a tots els agremiats, tracta els temes que li són propis i d’interès general. Aquestes sessions són obertes a la participació de tots els agremiats de manera que individualment o particular poden presentar i debatre les seves preocupacions. Juntament amb la convocatòria, pensant amb els que no poden assistir, s’envia un resum de l’acta de la reunió anterior.

Periòdicament, els agremiats reben informació actualitzada per carta o mail del Gremi de Constructors d’Obres de Manresa i Comarques i del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques.

Entre les moltes coses que fem pròpies de la nostra activitat professional convé destacar la nostra implicació en la formació i divulgació del nostre sector a través de cursos, jornades i, particularment, la col.laboració en la formació professional de joves a través del grau Mitjà de la Construcció a l’IES Castellet.

Tots els agremiats gaudeixen dels mateixos drets i deures segons marquen els estatuts en relació al Gremi de Constructors d’Obres de Manresa i Comarques i per afiliació, també amb el Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques.